ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก ข้ามไปยังส่วนท้ายเว็บ ข้ามไปยังส่วนเข้าสู่ระบบ ข้ามไปยังข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้ามไปยังเมนูหลัก

ข้อมูลการติดต่อ

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
 • ชื่อ​-สกุล: นายบริสุทธิ์ ผดุงโภคสูริย์
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  โทรศัพท์: 0973519289
  อีเมล: borisut.p@onde.go.th
 • ชื่อ​-สกุล: นางสาวปานทิพย์ อยู่สมศรี
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทรศัพท์: 02-142-1337
  อีเมล: pantip.y@onde.go.th